Cam Elyaf Takviyeli Beton Projeleri

CANADA WATER

Barratt East London tarafından geliştirilen Canada Water konut projesi, Canada Water metro istasyonuna yakın üç büyük avlu ile halka açık bir meydandan oluşuyor. Proje kapsamında, ödüllü mimarlık şirketi Glenn Howells Associates tarafından detaylı tasarımlar hazırlandı. Bu projenin açıklanan amaçlarından biri de, bina tasarımının yerel kültür ve geleneklere uygun olmasını sağlamaktı.

Canada Water Projesi Canada Water Projesi Canada Water Projesi Canada Water Projesi

Canada Water Projesi - A Kısmı için ayrılan arazi parseli, Güney Doğu Londra'nın tek tatlı su gölünün hemen yanındaydı. Bölge ise adını, yıllardır Londra'dan Kanada'ya giden gemilerin varış noktası limanı olan Canada Docks limanından alıyordu.

Bölgeye uygun bir hava yaratılabilmesi amacıyla, Glenn Howell'ın tasarım konsepti, girişte, balkonlarda ve çatıda Kanada'nın ünlü yaprak simgesini temsil eden büyük beton cephe kaplama panelleri içeriyordu. Bazıları 3 m2'den büyük bu panellerin boyutları nedeniyle, hem yapıya binen ölü yükü azaltmak hem de montajı kolaylaştırmak amacıyla Cam Elyaf Takviyeli Beton kullanılması gerektiği açıktı.

Dijital üretim çözümleri

Proje inşaat aşamasına ulaşınca, Barratt East London, GRC UK şirketinden gerekli seviyede yüksek çözünürlüklü detaya sahip dekoratif paneller üretmesini istedi.

Bu tekrarlanan paterne sahip kalıp astarlarını üretmek için gereken teknik ihtiyaçları değerlendiren GRC UK, Barratt Projesinin teknik, estetik ve ticari ihale şartlarına tamamen uygun yeni bir dijital çözüm geliştirmek için işbirliği yapmak amacıyla Derby Üniversitesi Sanat Tasarımları ve Teknolojileri Fakültesi ile iletişim kurdu.

İmzalanan bir gizlilik sözleşmesine tabi bu işbirliği kapsamında, GRC UK, Cam Elyaf Takviyeli Beton kalıplar için gereken özel parametreleri, püskürtme yerine dökme yöntemiyle üretilen prekast betonla karşılaştırmalı olarak Üniversiteye bildirdi. Cam Elyaf Takviyeli Betonu kalıptan çıkarma işlemleri, her hafif kabartma uygulaması adımı arasında yönsüz bir gradyanlı eğim elde edilmesini gerektiriyordu. Ayrıca, 3 x 1,5 m maksimum mimari panel boyutuna kadar sorunsuz bir şekilde mozaiklenecek 720 x 950 mm boyutlarında düzensiz paternli bir ünite üretmek, üstelik bunu yaparken maks. 8 mm değişken derinliği aşmamak gerekiyordu. Ana şekil verici kalıbın, yüksek noktalar alçak noktalara (ve tam tersi) çevrilmiş bir olarak ve sonuçta elde edilecek pozitif beton panellerin fiziksel açıdan negatifi biçiminde üretilmesi gerekiyordu. Barratt East London mimarları, patern uygulama motiflerinin lineer modellerini hazırladılar, Kanada'yı simgeleyen yaprakları tasarladılar ve genel ölçekler ile çok yönlü dağılımı temsil eden bir tasarım hazırladılar. Bir başka önemli husus da, GRC UK'nin, kendi bünyesinde negatif ana şekil kalıbından çok sayıda kauçuk pozitif kalıp çoğaltıp birleştirerek tam ölçekli negatif şekil kalıbı matları üretmeye karar vermesiydi. Daha sonra ise bu kalıplara püskürtmeyle üretilmiş Cam Elyaf Takviyeli Beton konacak ve nihai pozitif beton paneller üretilecekti. Bu karar sonucunda, kalıbın kendisi için de hassas çaplı bir kalıcı kalıp sunabilecek dijital bir araç bulmak gerekiyordu.

Bu detaylı bilgileri alan üniversite yetkilileri, kauçuk kesitli kalıp astarlarının üretilmesine imkan tanıyan ana şekil kalıbını ve kalıcı kalıbı oluşturmak amacıyla dijital görüntüleme ve lazerli kontrol yazılımları ile birbirinden farklı malzemeleri kullanarak kapsamlı bir test gerçekleştirdiler.

Basitleştirilmiş kalıptan çıkarma işlemi

Üniversite negatif ana kalıbı ürettikten sonra GRC UK'ye teslim etti ve GRC UK yüksek kaliteli Reckli malzemeler kullanarak düzensiz kesitler üretti. Nihai kauçuğun boyutsal stabilitesi ve ana kalıbın doğru üretilmesi sayesinde tam boy bir kauçuk pozitif ana kalıp elde edilebildi. Bu da, ihtiyaç duyulan boyutlarda kesilebilen pek çok negatif kalıp astarı üretilebilmesine imkan tanıdı.

Bu proses sayesinde, başka bir işlem veya finisaj gerektirmeyen yüksek kaliteli Cam Elyaf Takviyeli Beton paneller üretilebildi. Sadece kauçuk astarların mimari yüzeyden çekilip çıkarılabilmesi sayesinde kalıptan çıkarma işlemi de kolaylaştırılmış oldu. Cam Elyaf Takviyeli Betonun yüksek mukavemeti, en ince detayların bile herhangi bir hasar endişesi olmadan üretilebilmesini sağladı.

Zira tüm panellerin GRC UK'nin saha ekipleri tarafından monte edileceğinden, panellerin hasar görmesi büyük bir endişeydi. Mimari yüzeylerde görülebilecek bir hasar onarılamayabilirdi.

Başarıyla tamamlanan bu proje, dijital görüntü transferi, nitelikli patern üretimi ve Reckli ürünü sayesinde neler başarılabildiğini gösteriyor. Çünkü bunlar, sadece tasarımcının hayal dünyasıyla sınırlı Cam Elyaf Takviyeli Beton üretilebilmesine ve benzersiz binalar inşa edilmesine imkan tanıyor.