GRCA Başvuru Formları

GRCA ÜYELİK BAŞVURU FORMLARI

İngiltere merkezli olan ancak tüm dünyadan üye kabul eden Uluslararası Cam Elyaf Takviyeli Beton Derneği (GRCA), tüm dünyada Cam Elyaf Takviyeli Beton kullanımını teşvik etmeyi ve Cam Elyaf Takviyeli Beton sektöründeki en iyi uygulamaları desteklemeyi amaçlamaktadır. Dernek bu malzeme hakkında ana bilgi ve bağımsız danışma kaynağı konumunda olup gerek teknik gerek pazarlamaya dönük yayınları büyük saygı ve ilgi görmektedir. GRCA üyeliğinin bazı seviyeleri vardır:
 

GRCA ÜYELİK SEVİYELERİ VE KRİTERLERİ

Uluslararası Cam Elyaf Takviyeli Beton Derneğinin çeşitli üyelik seviyeleri için farklı uygunluk kriterleri, yeni üye kabul kuralları ve bir başvuru sahibinin Derneğe üye olduktan sonra yerine getirmesi gereken farklı taahhütler vardır.

GRCA Üyelik Seviyeleri ve Kriterleri hakkında detaylı bilgiyi buradan indirebilirsiniz.

GRCA Üyelik Seviyeleri ve Kriterlerini indirin  GRCA Üyelik Seviyeleri ve Kriterlerini indirin

 

GRCA TAM ÜYE BAŞVURU FORMU:
  - sadece Cam Elyaf Takviyeli Beton üretimi yapan GRCA Üyeleri içindir

GRCA Cam Elyaf Takviyeli Beton Üreticisi Tam Üyeliği, GRCA'nın Cam Elyaf Takviyeli Beton hakkında bildirmiş olduğu asgari standartlara, GRCA Test Yöntemlerine ve GRCA Tasarım Kılavuzuna uygun bir şekilde Cam Elyaf Takviyeli Beton üretimi yapan dünyanın her yerinden GRCA üye şirketlerine açıktır. Tam Üye, GRCA tarafından yetkilendirilen ve söz konusu başvuru sahibinin Tam Üyelik Yönetmeliklerine uygun bir şekilde yüksek kaliteli Cam Elyaf Takviyeli Beton tasarlayıp üretmek için gereken ünite, ekipman ve personele sahip olduğunu denetleyen bağımsız bir sertifika kuruluşu tarafından denetlenir.
Tam Üye başvuru formu, Tam Üyelik Yönetmelikleri dokümanının bir parçasını oluşturur.

GRCA Tam Üyelik Yönetmeliklerini indirin

 

GRCA ÜYE BAŞVURU FORMU:
  - Cam Elyaf Takviyeli Beton Üreticisi

Cam Elyaf Takviyeli Beton Üreticisi GRCA Üyeliği, GRCA'nın Cam Elyaf Takviyeli Beton hakkında bildirdiği GRCA Spesifikasyonunda belirtilen minimum standartlara göre Cam Elyaf Takviyeli Beton üretimi yapan dünyanın her yerinden şirketlere açıktır. Üyelik için GRCA Konseyinin ön onayı gerekiyorsa da, başvuru sürecinde üretim tesisleri denetlenmez. GRCA, tüm Cam Elyaf Takviyeli Beton üreticisi başvuru sahiplerinin, son 40 set MOR/LOP testi sonuçlarını içeren bir GRCA Karakteristik Değer Tablosunu doldurup sunmalarını zorunlu kılmıştır. Cam Elyaf Takviyeli Beton ürünleri üreten bir şirket, Cam Elyaf Takviyeli Beton Üreticisi GRCA Üyesi için başvuruda bulunmalıdır.

GRCA Karakteristik Değer Tablosunu indirin  Cam Elyaf Takviyeli Beton Üreticisi GRCA Üyesi Başvuru Formunu indirin
GRCA Karakteristik Değer Tablosunu indirin  GRCA Karakteristik Değer Tablosunu indirin

 

GRCA ÜYE BAŞVURU FORMU:
  - Cam Elyaf Takviyeli Beton Danışmanları

Cam Elyaf Takviyeli Beton Danışman Üyeliği, tasarımcılar, mühendisler ve danışmanlar dahil tüm dünyadan danışmanlık şirketlerine açıktır. Cam Elyaf Takviyeli Beton ürünleri üreten bir şirket Cam Elyaf Takviyeli Beton Danışman GRCA Üyesi başvurusunda bulunamaz, Cam Elyaf Takviyeli Beton Üreticisi GRCA Üyesi başvurusunda bulunmalıdır.

Cam Elyaf Takviyeli Beton Danışmanı GRCA Üyeliği, söz konusu üyenin GRCA logosunu görüntüleyebilmesine ve Dernek idaresine katılabilmesine imkan tanır.

Danışman GRCA Üyesi Başvuru Formunu İndirin

 

GRCA ÜYE BAŞVURU FORMU:
  - Diğer Cam Elyaf Takviyeli Beton Şirketleri

Diğer Cam Elyaf Takviyeli Beton Şirketleri GRCA Üyeliği, tüm dünyada Cam Elyaf Takviyeli Beton sektöründe faaliyet gösteren şirketlere açıktır. Cam Elyaf Takviyeli Beton malzeme tedarikçileri ile montaj şirketleri de bunlara dahildir. Cam Elyaf Takviyeli Beton ürünleri üreten bir şirket GRCA Üyesi - Diğer Şirketler başvurusunda bulunamaz, Cam Elyaf Takviyeli Beton Üreticisi GRCA Üyesi başvurusunda bulunmalıdır.

Diğer Cam Elyaf Takviyeli Beton Şirketleri GRCA Üyeliği, söz konusu üyenin GRCA logosunu görüntüleyebilmesine ve Dernek idaresine katılabilmesine imkan tanır.

GRCA Üyesi - Diğer Şirketler Başvuru Formunu İndirin

 

GRCA ORTAK ÜYE BAŞVURU FORMU:

GRCA Ortak Üye seçeneği, Cam Elyaf Takviyeli Betonla ilgilenen tüm gerçek kişilere açıktır. Bu üyelik seviyesi üniversiteden mezun olanlar, akademisyenler vs. için idealdir. Derneğin pek çok eski üyesi de, tam zamanlı çalışmaktan emekli olmalarına rağmen Cam Elyaf Takviyeli Beton ve GRCA'ya olan ilgilerini sürdürmek amacıyla bu üyeliği tercih etmektedir.

Ortak Üyeler GRCA logosunu kullanamazlar, ancak Dernek faaliyetlerine katılabilir ve seçilmeleri halinde Dernek Konseyinde görev alabilirler.

GRCA Ortak Üye Başvuru Formunu İndirin