GRCA Hakkında

ULUSLARARASI CAM ELYAF TAKVİYELİ BETON DERNEĞİ (GRCA)

Shephard Hall Projesinde Cam Elyaf Takviyeli Beton Kullanımı hakkında videoyu görüntüleyin
Shepard Hall Projesine ait bir videoyu
buradan görüntüleyebilirsiniz >>

İngiltere merkezli Uluslararası Cam Elyaf Takviyeli Beton Derneği, Cam Elyaf Takviyeli Beton sektörü temsilcileri için kurulmuş ilk dernektir. Dernek, hızla büyüyen bu sektöre katkıda bulunmak amacıyla 40 yıldan uzun bir süre önce Ekim 1975'te kurulmuştur. Günümüzde Derneğin 25 ülkeden 80'den fazla üretici şirket, malzeme / ekipman tedarikçisi ve hızla büyüyen bu yeni inşaat malzemesi sektörüyle ilgilenen profesyonel kullanıcı üyesi vardır. Güncel GRCA Üyeleri Listesine buradan ulaşabilirsiniz: GRCA Üyeleri

GRCA, Cam Elyaf Takviyeli Betonla ilgili tüm tarafları şu amaçlar doğrultusunda bir araya getirmektedir: Cam Elyaf Takviyeli Beton hakkında bilgi ve tecrübe alışverişi yapmak Uygulanabilecek tüm alanlarda Cam Elyaf Takviyeli Beton kullanımını teşvik etmek ve üyelerinin menfaatlerini geliştirmek Üretim ve Performans konusunda Uygulama İlkeleri ve Ulusal Standartlar hazırlama süreçlerine katılmak Malzemeler, ürünler ve kullanım alanları hakkında mevcut Cam Elyaf Takviyeli Beton bilgilerini tartışmak ve paylaşmak amacıyla Uluslararası Konferanslar düzenlemek.

Cam Elyaf Takviyeli Betonun modern geçmişi, Building Research Establishment'ın K.L. ve Yu.L. Biryukovich tarafından hazırlanan bir çalışmanın yayınını tercüme etmesiyle 1960'ların başlarında başladı. Bu kişiler, e-cam elyafları düşük alkalili çimentoda test etmişlerdi. Ancak, özel çimentolar ile e-elyafın sadece sınırlı sayıda uygulamada birlikte kullanılabileceğini ve Portland çimentoyu güçlendirmek için alkaliye dirençli bir elyaf gerektiğini fark ettiler.

GRCA'nın bir başka önemli fonksiyonu da, Uluslararası ?Cam Elyaf Takviyeli Beton Kongresi? düzenlemektir. Teknik ve ticari gelişmeler hakkında bilgi paylaşımı yapılan bu kongre, genellikle 20'den fazla ülkeden çok sayıda katılımcıyı kendisine çeken bir forum niteliğindedir. Kongre genellikle 2-3 yılda bir düzenlenir. İlk kongre, 1975 yılında, Wexham Springs'te o zamanki adıyla C & CA?s Fulmers Grange'de düzenlenmiştir. Bugüne kadar, Avrupa'dan üyeliklerin de artmasıyla birlikte 3'ü İngiltere'de olmak üzere 17 kongre düzenlendi [Paris, Kopenhag, Maastricht (2), Darmstadt, Strasbourg, Dublin ve Barselona]. Kongre Son 10 yıldır, Hong Kong (2005), Prag (2008), İstanbul (2011) ve 2015 Cam Elyaf Takviyeli Beton Kongresinin düzenlendiği Dubai gibi daha uzak yerlerde de düzenleniyor.

Derneğin amaç ve hedefleri şöyle özetlenebilir:

  • Cam Elyaf Takviyeli Beton hakkında güçlü bir ürün imajı yaratmak amacıyla sektörün tüm paydaşlarını ortak bir amaç etrafında birleştirmek.
  • Üyelerinin menfaatlerini geliştirmek amacıyla Cam Elyaf Takviyeli Betonun geçerli tüm uygulamalarda kullanılmasını teşvik etmek.
  • İlgili paydaşların karşılıklı çıkar doğrultusunda bilgi paylaşımı ve araştırma yapmalarını sağlamak.
  • Üretim yöntemlerini, performans parametrelerini ve ticari uygulamaları kapsayan bağımsız Uygulama İlkeleri oluşturmak.
  • Cam Elyaf Takviyeli Beton malzemeler ve bunların kullanım alanları hakkında her konunun tartışıldığı toplantılar ve büyük ölçekli konferanslar düzenlemek.

Derneğin çalışmaları bir Üyeler Konseyi tarafından kontrol ediliyor ve yukarıda sayılan amaçlara ulaşılması için gerektiğinde özel Çalışma Grupları ile birlikte yine bu konsey tarafından yürütülüyor.

Uluslararası Cam Elyaf Takviyeli Beton Derneği (GRCA) tüm dünyadan üye kabul etmekte, Dernek Konseyi de tüm dünyada Cam Elyaf Takviyeli Beton ürünlerinin ve pazarlarının geliştirilmesiyle ilgili herkesi karşılıklı menfaat doğrultusunda Dernek faaliyetlerine katılmaya davet etmektedir.

Derneğe nasıl katılabileceğinizi ve Cam Elyaf Takviyeli Beton sektöründe nasıl fark yaratabileceğinizi öğrenmek için GRCA'ya Katılın bağlantısını tıklatabilirsiniz.

Cam Elyaf Takviyeli Beton Kongresi, 1998
Cam Elyaf Takviyeli Beton Kongrelerinin Detaylarını
buradan görüntüleyebilirsiniz >>
GRCA Tam Üyeleri Hakkında Detaylı Bilgi
GRCA Üyeleri Hakkında Detaylı Bilgiyi
buradan görüntüleyebilirsiniz >>