Cam Elyaf Takviyeli Beton Üretimi

CAM ELYAF TAKVİYELİ BETON

Shephard Hall Projesinde Cam Elyaf Takviyeli Beton Kullanımı hakkında video

Cam Elyaf Takviyeli Beton genellikle "püskürtme" veya "ön karışım" prosesi izlenerek üretilir. Ön karışım Cam Elyaf Takviyeli Beton vibrasyonla kompakte edilebileceği gibi kendinden kompaksiyonlu bir Cam Elyaf Takviyeli Beton karışımı kullanılarak da üretilebilir. Seçilen yöntem genellikle mukavemet ihtiyaçlarına, kalıp büyüklüğüne, mimarın bildirdiği spesifikasyonlara vs. göre belirlenir.

Genel bir kural olarak, bina cephe kaplama panelleri gibi büyük ürünler genellikle "püskürtme", daha küçük ürünler ise "ön karışım" yöntemiyle üretilir.

Püskürtmeyle üretilen Cam Elyaf Takviyeli Beton, vibrasyonla dökülmüş ön karışım Cam Elyaf Takviyeli Betondan genellikle daha kuvvetlidir. Bunun nedenlerinden biri, püskürtmeyle üretilen Cam Elyaf Takviyeli Betonda %5-%6 elyaf içeriği elde edilebilirken ön karışım Cam Elyaf Takviyeli Betonda bu oranın %3-%3,5 civarında kalmasıdır. İkinci nedense, püskürtmeyle üretilen Cam Elyaf Takviyeli Betonun su içeriğinin ön karışım Cam Elyaf Takviyeli Betondan daha az olmasıdır.

Püskürtme ve ön karışım yöntemiyle üretilen Cam Elyaf Takviyeli Beton malzemelerin tipik karışım tasarımları şöyledir:

Tipik Cam Elyaf Takviyeli Beton Formülleri

Püskürtmeyle Cam Elyaf Takviyeli Beton Üretimi

 • Su ve karışım (ve kullanılmışsa polimer) yüksek parçalama kapasiteli bir karıştırıcının içine konur ve yumuşak kremsi bir bulamaç elde edilene kadar yavaşça kum/çimento eklenir. Bulamaç kıvamının tutarlılığı, basit bir bulamaç testi kitiyle kontrol edilebilir. Karıştırma süresi yaklaşık 1-2 dakikadır.
 • Karışım, hazır olunca bir "pompa-püskürtme ünitesine" aktarılır. Pompa bulamacı belli bir akış hızıyla püskürtme tabancasına iletir. Bu püskürtme tabancasında, serbest haldeki elyaf yaklaşık 32 mm uzunlukta kesilir ve bulamaca eklenir. İki malzeme, kompresörden sağlanan hava beslemesiyle kalıp yüzeyinin üzerine uygulanır.
 • Cam Elyaf Takviyeli Beton malzemesi püskürtülür ve gerekli kalınlık (genellikle 10-15 mm) elde edilene kadar ince katmanlar oluşturmaya başlar. Malzemeyi katmanlar arasında sıkıştırmak için basit manuel rulolar kullanılır.
 • Ürün kalıbın içinde bırakılır ve sonraki güne kadar nem kaybını önlemek amacıyla politenle kaplanır. Ardından ürün kalıptan çıkarılır.
 • Kalıptan çıkarılan üniteler politenle kaplanır ve yaklaşık 7 gün boyunca kürlemeye bırakılır. Alternatif olarak, karışımın içinde polimer bir kürleme bileşiği kullanılıyorsa üniteler hemen havaya maruz bırakılabilir. Ancak, ünitelerin bir iki gün boyunca doğrudan güneş ışığına ve olumsuz dış koşullara karşı korunması önerilir. Bu konuda, polimer tedarikçisinin ürün talimatlarına başvurulmalıdır.

Ön karışım Cam Elyaf Takviyeli Beton

 • Kum ve çimento kuru karıştırılır ve ardından su/karışım ve kullanılmışsa polimer eklenir. Genellikle, iki farklı hız seçenekli bir adet bulamaç/elyaf karıştırıcı kullanılır. Bu karıştırıcı tipinde, yüksek hız seçeneği düz ve kremsi bir bulamaç üretmek için kullanılır. Bu işlem yaklaşık 1-2 dakika sürer. Ardından karıştırıcı düşük hıza alınır ve parçalanmış lif formundaki (yaklaşık 13 mm uzunlukta) elyaf yavaşça eklenir. Elyaf, yaklaşık 1 dakika boyunca karışımın içinde karıştırılır.
 • Karışım hazır hale gelince, vibrasyon tezgahı kullanılarak sallanan kalıpların içine dökülür.
 • Ürün kalıbın içinde bırakılır ve sonraki güne kadar nem kaybını önlemek amacıyla politenle kaplanır. Ardından ürün kalıptan çıkarılır.
 • Kalıptan çıkarılan ürünler politen levhalar altında kürlenerek nem koşulları yaklaşık 7 gün korunur. Alternatif olarak, püskürtme prosesi için açıklandığı gibi polimer bir kürleme bileşiği de kullanılabilir.

Cam Elyaf Takviyeli Beton üretimi hakkında daha fazla bilgi için

  GRCA Cam Elyaf Takviyeli Beton (GRC) Spesifikasyonu belgesi, çevrim içi olarak görüntüleyin  Çevrim içi olarak görüntüleyin, GRCA Cam Elyaf Takviyeli Beton (GRC) Spesifikasyonu belgesi

  Cam Elyaf Takviyeli Beton (GRC) Spesifikasyonu belgesini indirin  İndirin, GRCA Cam Elyaf Takviyeli Beton (GRC) Spesifikasyonu belgesi

Cam Elyaf Takviyeli Betona CE İşareti İliştirilmesi

 • CE İşareti, bir ürünün kullanılacağı ülkedeki Bina Talimatnamesinde yer alan belirli güvenlik gerekliliklerine uygun olduğunu belirtmek amacıyla üretici tarafından ürüne iliştirilen bir logo ve Uygunluk Beyanıdır.
 • Günümüzde Avrupa’da uyumlaştırılmış Avrupa Standartları (hEN) kapsamındaki bazı inşaat ürünleri için CE İşaretlemesi zorunludur, CE İşaretlemesinin gereklilikleri ilgili uyumlaştırılmış Avrupa Standartları (hEN)’in Ek Z belgesinde detaylandırılmıştır.
 • Uyumlaştırılmış Avrupa Standartları (hEN)’in Ek Z belgesinde gereklilik detayları verilmemiş bir ürüne CE İşareti takılması yasa dışıdır.
 • Herhangi bir Cam Elyaf Takviyeli Beton ürünü için Uluslararası Cam Elyaf Takviyeli Beton Derneği (GRCA)’in bilgisi dahilinde olan bir uyumlaştırılmış Avrupa Standardı (hEN) yoktur, esasen Cam Elyaf Takviyeli Beton için hazırlanmış bir Avrupa Standardı yoktur. GRCA’in kendi gerekliliklerinin karşılanması CE İşareti takılması için yeterli değildir.
  Sonuç olarak:
   Şu anda Cam Elyaf Takviyeli Betondan yapılmış bir ürüne CE işareti takılması mümkün değildir.
 • Cam Elyaf Takviyeli Beton ürünlerine gelecekte CE İşareti iliştirebilmenin tek yolu her Cam Elyaf Takviyeli Beton ürünü için bir adet tip onay belgesi çıkarılmasını gerektiren Avrupa Değerlendirme Dokümanı (EAD) / Avrupa Teknik Değerlendirmesi (ETA)’nın belirlediği rotayı izlemektir. Buna göre, tip onay belgelerinin Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları Organizasyonu (EOTA)’ya sunulması ve organizasyon tarafından değerlendirilip onaylanması gerekecektir. Onaylı tip onay belgelerinin alınmasının ardından Cam Elyaf Takviyeli Beton ürünleri EOTA tarafından da değerlendirilmelidir.
 • Tip onay belgeleri normal şartlarda her ürün için ayrı olarak istenir ve aynı türden tüm Cam Elyaf Takviyeli Beton malzemeyi kapsayacak tek bir tip onay belgesi çıkarmak mümkün değildir.
 • Tip onay belgesinde CE İşaretlemesi için belirlenen rota maliyetli bir süreçten oluşur ve bir ürünün CE İşaretli olduğunu gösterecek dokümanın onaylanması yıllar alabileceği gibi bu sürecin sonunda onay alınacağının garantisi de yoktur.