Cam Elyaf Takviyeli Beton Terimler Sözlüğü

CAM ELYAF TAKVİYELİ BETON TERİMLER SÖZLÜĞÜ

Cam Elyaf Takviyeli Betonla ilgili teknik terimler şunlardır:
 
Cam Elyaf Takviyeli Betondaki toplam kuru agrega kütlesinin kuru çimento kütlesine oranı.
 
GRCA Tam Üyeliği için eskiden kullanılan ifade. "AMS", Onaylı Üretici Planı (Approved Manufacturer Scheme) anlamına gelir. (bkz. GRCA Üyeliği)
 
GRCA Tam Üyeleri için eskiden kullanılan ifade. (bkz. GRCA Tam Üye)
 
Minimum %16 zirkonyum dioksit içeriğine sahip olması nedeniyle alkaliye yüksek seviyede dirençli ve betonda kullanılmaya çok uygun olan cam elyaf.
 
Cam Elyaf Takviyeli Beton püskürtme ekipmanı kalibrasyon yöntemleri
 
CCV "Composite Ciment Verre" ifadesinin kısaltmasıdır ve Cam Elyaf Takviyeli Betonun Fransızcasıdır. (bkz. Cam Elyaf Takviyeli Beton Hakkında)
 
Söz konusu Cam Elyaf Takviyeli Betonun o özelliğiyle ilgili tüm ölçümlerin %95'inin yer alması beklenen özellik aralığı ve sınıfı.
 
Cam Elyaf Takviyeli Betonun Fransızcası. (bkz. Cam Elyaf Takviyeli Beton Hakkında)
 
Bkz. "Test Kalıpları".
 
Erken nem kaybını önleyen ve kürlemenin Cam Elyaf Takviyeli Beton nemlenmeden gerçekleşmesine imkan tanıyan bir kürleme yöntemi. Kuru kürleme, Cam Elyaf Takviyeli Beton karışımının içine uygun miktarda polimer eklenerek gerçekleştirilir.
 
Cam Elyaf Takviyeli Beton bileşeninin tasarımından sorumlu kişi veya kuruluş.
 
Bir Cam Elyaf Takviyeli Beton kompozitin, maruz kalabileceği su içeriğindeki sapmalara bağlı olarak yaşayabileceği maksimum boyutsal sapmalar (artık hidrolik büzüşme ve geri alınabilir genleşme).
 
Elyaf içermeyen ancak dekoratif kumlar veya agregalar ile çoğu zaman pigment de içeren ilk katman.
 
Cam Elyaf Takviyeli Betonun bir başka adı. (bkz. Cam Elyaf Takviyeli Beton Hakkında)
 
Cam Elyaf Takviyeli Betonun bir başka adı. (bkz. Cam Elyaf Takviyeli Beton Hakkında)
 
GRCA tarafından yetkilendirilmiş bağımsız bir kurum tarafından denetlenen ve GRCA'ya Tam Üye olarak kabul edilen, Cam Elyaf Takviyeli Beton Üreticisi bir GRCA Üyesi.
 
Tam Üye olabilmek için GRCA tarafından belirlenmiş "Yönetmelikler, Üyelik Prosedürü ve Başvuru Değerlendirme" kriterleri. (bkz. GRCA Tam Üyelik Gereklilikleri)
 
GFB "Glassfaserbeton" teriminin kısaltmasıdır ve Cam Elyaf Takviyeli Betonun Almancasıdır. (bkz. Cam Elyaf Takviyeli Beton Hakkında)
 
Cam Elyaf Takviyeli Beton, çimento, ince agrega, su, kimyasal katkı maddeleri ve alkaliye dayanıklı cam elyafların bir karışımıdır. (bkz. Cam Elyaf Takviyeli Beton Hakkında)
 
Glasfaserbeton (GFB), Cam Elyaf Takviyeli Betonun Almancasıdır. (bkz. Cam Elyaf Takviyeli Beton Hakkında)
 
Cam Elyaf Takviyeli Beton, çimento, ince agrega, su, kimyasal katkı maddeleri ve alkaliye dayanıklı cam elyafların bir karışımıdır. (bkz. Cam Elyaf Takviyeli Beton Hakkında)
 
Cam elyaf kütlesinin, kürlenmemiş (ıslak karışım) haldeki Cam Elyaf Takviyeli Beton kütlesine oranıdır (yüzde cinsinden ifade edilir).
 
Cam Elyaf Takviyeli Beton için daha ender kullanılan bir başka ifadedir. (bkz. Cam Elyaf Takviyeli Beton Hakkında)
 
Cam Elyaf Takviyeli Beton, çimento, ince agrega, su, kimyasal katkı maddeleri ve alkaliye dayanıklı cam elyafların bir karışımıdır. (bkz. Cam Elyaf Takviyeli Beton Hakkında)
 
Cam Elyaf Takviyeli Betonun, ürünün MOR özelliğine göre belirlenen mukavemet sınıfıdır.
 
Polimer Modifiye Cam Elyaf Takviyeli Betonun, ürünün MOR özelliğine göre belirlenen mukavemet sınıfıdır.
 
Cam Elyaf Takviyeli Betonun kısaltmasıdır; çimento, ince agrega, su, kimyasal katkı maddeleri ve alkaliye dayanıklı cam elyafların bir karışımıdır. (bkz. Cam Elyaf Takviyeli Beton Hakkında)
 
Uluslararası Cam Elyaf Takviyeli Beton Derneği. (bkz. GRCA Hakkında)
 
Uluslararası Cam Elyaf Takviyeli Beton Derneği Ortak Üyesi, Cam Elyaf Takviyeli Betonla ilgisi olan ve GRCA üyeliğine kabul edilmiş bir gerçek kişidir. (bkz. GRCA Ortak Üyesi)
 
Uluslararası Cam Elyaf Takviyeli Beton Derneği Üyesi, Cam Elyaf Takviyeli Beton üreticisi, danışmanı veya malzeme/sistem tedarikçisi olan ve GRCA üyeliğine kabul edilmiş bir şirkettir. (bkz. GRCA Üyesi)
 
Cam Elyaf Takviyeli Beton Derneği Tam Üyesi, GRCA tarafından yetkilendirilmiş bağımsız bir kurum tarafından denetlenen ve GRCA'ya Tam Üye olarak kabul edilen, Cam Elyaf Takviyeli Beton Üreticisi bir GRCA Üyesidir.
 
Püskürtme prosesi için gereken ince kum/çimento bulamaçlarının hazırlanmasını sağlayabilen, yüksek parçalama kapasiteli bir karıştırıcıdır. (bkz. Cam Elyaf Takviyeli Beton Üretimi)
 
Elastik limit olarak da bilinir. Gerilim/gergi grafiğinin düz bir çizgiye göre sapma gösterdiği bükülme testi gerilimidir.
 
Bkz. "Orantısallık Limiti".
 
Minimum film oluşturma sıcaklığı (akrilik polimerler için).
 
Cam elyaf olmadan püskürtülen çimentomsu ilk boya katı.
 
Bir bükülme testi sırasında gerilim/gergi grafiğindeki en yüksek gerilim.
 
Bkz. "Kopma Katsayısı".
 
"Kuru kürleme" prosesi veya malzeme özelliklerini geliştirmek amacıyla akrilik termoplastik polimer dispersiyonu eklenerek modifiye edilen Cam Elyaf Takviyeli Beton.
 
Önceden kesilmiş AR cam elyafların ve çimentomsu bulamacın karıştırma sırasında harmanlandığı bir üretim yöntemi. (bkz. Cam Elyaf Takviyeli Beton Üretimi)
 
İnce kum/çimento bulamaçları hazırlamak (1. aşama) ve parçalanmış AR cam elyafları ön karıştırma prosesi sırasında harmanlamak (2. aşama) amacıyla tasarlanmış iki kademeli veya değişken hızlı karıştırıcı. (bkz. Cam Elyaf Takviyeli Beton Üretimi)
 
Cam Elyaf Takviyeli Beton ürünü üretmek için sözleşme imzalama yetkisi bulunan kişi veya kuruluş.
 
Cam Elyaf Takviyeli Beton ürünü satın almak için sözleşme imzalama yetkisi bulunan kişi veya kuruluş.
 
Çimentomsu bulamaç ve püskürtme tabancasıyla dağıtılarak parçalanmış AR cam elyafın eşzamanlı olarak püskürtülmesiyle Cam Elyaf Takviyeli Beton üretilen bir üretim yöntemi. (bkz. Cam Elyaf Takviyeli Beton Üretimi)
 
Çimentomsu bulamacın tutarlılığını ölçmeye yönelik bir test.
 
Üreticiye ürün tedarik etmek için sözleşme imzalama yetkisi bulunan kişi veya kuruluş.
 
Üretilen Cam Elyaf Takviyeli Beton ürünlerinin kalitesini değerlendirmek amacıyla üretim sırasında üretilen test amaçlı bir Cam Elyaf Takviyeli Beton paneli. Test paneli, ürünün kendisinden alınan bir örnek parça olmalıdır. Test paneli asıl Cam Elyaf Takviyeli Beton ürünle aynı şekilde ve amanda üretilmiş ve Cam Elyaf Takviyeli Betonu kalitesini temsil eder nitelikte olmalıdır.
 
Bir ürün özelliğinin, belli bir test panelinden alınmış her bir test kalıbı sonucuna göre hesaplanmış aritmetik ortalama değeri. Bu ortalama, istatistiksel analizlerde tek bir sonuç değeri olarak kullanılır.
 
Bir özelliği analiz etmek amacıyla test panelinden alınan örneklerin sayısı.
 
Gerilim uygulanan kalıp yüzeyiyle test edilen numunelerin MOR sonuçlarının, gerilim altındaki mala perdahlı yüzeyin MOR sonuçlarına oranı.
 
Malzeme kompozisyonunu değiştirebilecek tüm fiziksel proseslerin hakim olduğu ancak yine de cam elyafın akan su hareketiyle malzeme matrisinden ayrıştırılabildiği Cam Elyaf Takviyeli Beton üretim aşaması.
 
Kürlenmemiş haldeki Cam Elyaf Takviyeli Betonda bulunan toplam su miktarının kuru çimento kütlesine oranı. Puzolanik dolgu malzemeleri kullanıldığında bunlar çimentomsu kabul edilebilir ve bu durumda su/çimento oranı bir su/toplam yapıştırıcı oranı olarak ifade edilebilir. Uçucu kül, silika tozu ve metakaolin bu tür puzolanik dolgu malzemelerinden bazılarıdır.
 
Bkz. "Ağırlıkça cam elyaf içeriği".