Cam Elyaf Takviyeli Beton Projeleri

CAM ELYAF TAKVİYELİ BETONLA KUBBELER İNŞA ETME

Kubbeler; saraylar, alışveriş merkezleri, tiyatrolar, üniversiteler veya Türk ya da Bizans mimarisinden ilham alınan özel villalar gibi pek çok binada kullanılır. Ancak en çok, kubbe kullanımının %90'ını oluşturan camilerde kullanılır.

Cam Elyaf Takviyeli Betonla Kubbeler İnşa Etme Cam Elyaf Takviyeli Betonla Kubbeler İnşa Etme Cam Elyaf Takviyeli Betonla Kubbeler İnşa Etme

Üretim teknikleri

Prekast kubbeler çeşitli üretim teknikleri kullanılarak üretilebilir: Konvansiyonel prekast, Cam Elyaf Takviyeli Beton veya cam elyaf takviyeli polyester. Konvansiyonel prekastta üretim maliyetleri daha düşükse de, kubbe çapının 20 metreden geniş olduğu durumlarda her bir kubbe kısmına binen ağırlığı sınırlandırmak için veya paternli kubbeler söz konusu olduğunda, Cam Elyaf Takviyeli Beton veya cam elyaf takviyeli polyester üretim teknolojisi tercih edilir. Saif Bin Darwish camisinde olduğu gibi kubbelerin her iki taraftan da dekoratif paternlerle kaplandığı durumlarda, Cam Elyaf Takviyeli Beton dış yapı, mekanik sabitleme elemanlarıyla yerinde sabitlenen bir cam elyaf takviyeli polyesterle donatılır.

Konvansiyonel prekast kısımların üretiminde kullanılan kalıplar genellikle çelikten üretilmiştir. Tasarımın eğrilik profillerine bağlı olarak, farklı yönlerde ahşap şablonlar hazırlanır. Çelik kanallar her iki yönde de bükülür ve 400 ila 600 mm aralıkla birbirine kaynaklanır. Ahşap şablonlar, kanalların gerekli eğriliğe tam olarak uyacağını teyit etmek için kullanılır. Ardından, küçük çelik levha şeritleri azalan açılarla bu kanalların üzerine kaynakla sabitlenir. Çelik levhalar arasındaki kaynaklı bağlantılar, kalıp yüzeyi tamamen düz olana ve gerekli eğrilik elde edilene kadar taşlanır. Ek bir kontrol unsuru olarak, üretilen her eleman bu ahşap şablonlara göre kontrol edilir.

Bununla birlikte, Cam Elyaf Takviyeli Beton ve cam elyaf takviyeli polyester kısımlarda kalıp üretimi tekniği oldukça farklıdır ve üzerine cam elyaf takviyeli polyester bir kalıp dökülen ahşap bir karşı kalıbı da içerir. Ardından, cam elyaf takviyeli polyester kalıbın veya söz konusu patern çok karmaşıksa kauçuk bir kalıbın içinde Cam Elyaf Takviyeli Beton veya cam elyaf takviyeli polyester kısımlar üretilir.

Sürdürülebilir kalkınmanın hükümet tarafından güçlü bir şekilde desteklendiği ve Estidama ile LEED standartlarının uygulandığı Birleşik Arap Emirlikleri'nde, kubbe inşası konusunda yeni bir zorunluluk getirilmiştir. Buna göre, 0,26 W/m2K veya daha küçük bir U değerini karşılayan, çift cidarlı ve yalıtımlı büyük kubbeler inşa edilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Bu tip bir tasarımda, yalıtım katmanları kubbe kısmına entegre edilir. Kubbenin büyüklüğüne bağlı olarak, konvansiyonel prekast teknolojisi veya Cam Elyaf Takviyeli Beton teknolojisi bu yeni zorunluluğa uyarlanır.

Gulf Precast şu anda Abu Dhabi Kraliyet Sarayı için 36 kubbe inşa ediyor. Bunların en büyüğü çift cidar yalıtımlı, küçük olanlar ise iç kısımdan ayrı yalıtımla üretildikten sonra monte ediliyor. Bu kubbelerin bazılarının çapı 36 metreye ulaşabiliyor. Küçük kubbelerin 29 tanesi konvansiyonel prekastla üretilebiliyorken 7 tanesi daha hafif parçalar elde etmek amacıyla Cam Elyaf Takviyeli Betonla üretiliyor. Kubbelerin en büyüğü, sahada birleştirilmiş ve ayrı bir çelik yapıyla desteklenen 109 adet Cam Elyaf Takviyeli Beton parçasından oluşuyor. Kubbeler, monte edildikten sonra dış kısımlarından 8 mm'lik seramik fayanslarla kaplanıyor. Bu da, Cam Elyaf Takviyeli Beton kısımlar için uygulanan toleransların 2 mm'yi geçemeyeceği anlamına geliyor.

Katı yalıtım gerekliliklerini karşılamak amacıyla öncelikle 20 mm'lik bir Cam Elyaf Takviyeli Beton katmanı dökülür, üzerine de 100 mm taş yünü ve 50 mm polisitiren yerleştirilir. Ardından, yalıtımlı takviye çubuk makasları kalıba yerleştirilir ve en üst kısma 20 mm'lik ikinci bir Cam Elyaf Takviyeli Beton katman dökülür.

Sahada inşa teknikleri

Kubbenin parçaları sahaya getirilir ve birbirine monte edilir. Konvansiyonel prekast kubbelerde kubbenin parçaları genellikle yerinde dökülen halka şeklinde bir kirişin üzerine sabitlenir ve parçalar sahadaki beton kirişler kullanılarak birbirlerine harçla sabitlenir.

Paternli veya büyük kubbelerdeki Cam Elyaf Takviyeli Beton parçaları ise mekanik olarak sabitlenir.

Abu Dhabi Kraliyet Sarayı'nın 109 parçalı kubbesi gibi farklı seviyelerde sabitlenen parçalara sahip büyük kubbelerde, montaj sırasında elemanları desteklemek amacıyla kubbenin altına merkezi bir iskele kulesi yerleştirilir. En üstteki merkezi parça en uca sabitlenir ve parçaları birlikte tutan bir kama olarak kullanılır. Bundan sonra ise iskele kulesine ihtiyaç kalmaz.

Hem prekast hem de Cam Elyaf Takviyeli Beton kubbelerin üretim ve montajı üst düzey tecrübe ve bilgi birikimi gerektirse de, kubbelerin dış kısmının seramikle kaplanacak olması nedeniyle Kraliyet Sarayı için belirlenen maksimum 2 mm'lik tolerans gibi bazı katı toleranslar söz konusu olduğunda bunlar genellikle en iyi çözümlerdir. Monte edilen tüm parçaların bu gerekliliği karşılayabilmesi için tüm inşaat süreci boyunca katı bir kalite güvencesi ve kalite kontrolü uygulanmalıdır. Aynı durum, yüksek kaliteli bir kaplamaya ve karmaşık paternlere ihtiyaç duyulduğunda da geçerlidir.