Cam Elyaf Takviyeli Beton Projeleri

İSA'NIN DİRİLİŞİ KATEDRALİ, KİEV PROJESİ

Kiev'deki yeni İsa'nın Dirilişi Katedrali, geleneksel tasarım ile modern unsurları bir araya getiriyor. Dört varaklı kubbe dört İncil yazarını temsil etmektedir. Bu kubbeler ise, İsa figürünü temsil eden daha büyük bir merkezi kubbeyi çevreler. Katedralin ayin kapasitesi 1500 kişi ve tamamlanmasıyla birlikte Ukrayna - Rum Katolik Kilisesinin ruhani merkezi oldu. Yakın zaman önce Moskova'da düzenlenen bir mimarlık yarışmasında Dini Projelerde Modern Tasarımlar dalında büyük ödülü kazanan yapıyı Ukraynalı mimar Mycola Levchuk tasarladı.

İsa'nın Dirilişi Kilisesi Projesi İsa'nın Dirilişi Kilisesi Projesi İsa'nın Dirilişi Kilisesi Projesi

İnşaat

Alt kısımdaki büyük kubbenin inşası projenin en zorlu aşamalarından biriydi. Kubbenin çapı 22 metre, tepe kısmının zeminden yüksekliği ise 26 metreydi. Kubbenin su geçirmez ve yalıtımlı olması, iç yüzeyinin ise boyayla dini tasvirlerin uygulanabilmesine imkan tanıyacak kadar pürüzsüz olması gerekiyordu. Yüklenicinin teklif ettiği yenilikçi çözüm öncelikle çelik bir kubbe inşa edilmesini içeriyordu. Ardından, kubbenin dörtte birini temsil eden büyük bir kalıcı kalıp keresteden ve kontrplaktan üretildi ve iki kaldırma ünitesinin yardımıyla kaldırılarak yerine yerleştirildi. Bu kalıcı kalıp kesiti, 80 m2 yüzey alanı olan dev bir yapıydı. Kullanılan kereste, gereken yüksek kaliteli kaplamayı verebilmek amacıyla özel bir boyayla kaplandı.

Ekipman ve test

Cam Elyaf Takviyeli Betonun püskürtülmesi, aşılması gereken pek çok sorunu beraberinde getirdi. Cam Elyaf Takviyeli Beton normalde kalifiye işçiler tarafından fabrika koşullarında püskürtülür. Bu projede ise, bu malzeme için alışılmışın dışında bir uygulamaya gidildi ve açık alanda 1626 metrelik püskürtme yapıldı. Kalıcı kalıbın test edilecek kısmı ilk önce zemine monte edildi ve bu kısım test için kullanıldı. Test sırasında pompalama deneyleri yapıldı ve Power-Sprays PS9000A püskürtme istasyonunun 15 metre yüksekliğe yerleştirilebileceği ve çimentomsu bulamacı ihtiyaç duyulan 26 metre yüksekliğe kadar pompalayabileceği belirlendi. GRC 125 mikserine, püskürtme istasyonuna ve tüm ham maddelere 15 metre yükseklikten erişilebilmesi pek çok sorunun aşılmasını sağladı.

Özel sabitleme detayları

Her kubbe kesiti tamamlandığında yaklaşık 9 ton ağırlıkta olacağından, Cam Elyaf Takviyeli Beton ile inşaat çeliği arasındaki bağlantının emniyet ve güvenlik bakımından yeterli olması gerekiyordu. Bu bağlantı ayrıca, Cam Elyaf Takviyeli Betonun cidarı içinde görülebilecek büzüşme ve nem hareketlerine uygun bir hareket kabiliyeti de sağlamalıydı. Bunu yapabilmek için özel bir sabitleme elemanı tasarlandı ve test edildikten sonra kullanıldı.

Sonraki adım

Artık püskürtmeye devam edilebilirdi. Yüksek kaliteli bir boyaya ihtiyaç duyulduğundan önce ince püskürtme boya katı püskürtüldü, ardından da Cam Elyaf Takviyeli Beton püskürtmeye geçildi. Bu koşullar altında püskürtme yapılıyorken, alkaliye dirençli cam elyafın püskürtme tabancasından tıkanmadan serbestçe geçmesi ve kolayca kompakte edilebilmesi gerekir. Bu nedenle, en yüksek zirkonya içeriğine (%19) sahip olması nedeniyle tüm bu kriterleri karşılayan, yüksek zirkonya içerikli NEG ARG AR2500H103 malzemesi seçildi. Kompaksiyona özellikle dikkat edildi ve üretilen Cam Elyaf Takviyeli Betonun kalitesi bu zorlu saha şartlarında bile fabrika şartlarında üretilene son derece yakın oldu. Yüksek miktarda Cam Elyaf Takviyeli Beton püskürtülmesi nedeniyle püskürtme işlemi tam bir gün sürdü, sonraki kısma geçilmeden önce kalıcı kalıp bir gün daha yerinde bekletildi ve ardından işlem tekrarlandı.

Son çalışmalar

Kubbenin kalan kısımları daha önce tamamlanmış olduğundan, yalıtım ve su geçirmezlik kolayca tamamlanabildi. Projenin tamamlanması için, 8 metre çapında daha küçük bir kubbe üretildi. Bu kubbe zemin seviyesinde yekpare olarak üretildi ve projenin önemli bir adımıydı. Kubbenin yüzey alanı 100m2, ortalama Cam Elyaf Takviyeli Beton kalınlığı 18mm, toplam ağırlık ise 3,7 tondu. Püskürtme ve kürleme işlemlerinin ardından kubbe kalıcı kalıptan alındı, 47 metre yüksekliğe çıkarıldı ve büyük kubbenin tepesindeki açıklıktan geçirildi. Ardından, merkezi altın kubbenin hemen altındaki sekiz bindirmeliğin üzerine sabitlendi. Cam Elyaf Takviyeli Betonun düz iç yüzeyi, dekoratif boyama için idealdi.

Projeye özel iş gücü

Bu projenin başarıyla tamamlanmasında herkesin büyük bir katkısı olduysa da, inşaatta çalışan işçiler ile proje yöneticisi ve projenin sonradan hayatını kaybeden mühendislik ve teknoloji çözümleri geliştiricisi Sergei M. Popov'u özellikle tebrik etmek gerekir.