Cam Elyaf Takviyeli Beton Projeleri

CAM ELYAF TAKVİYELİ BETON ÖN CEPHE KAPLAMA

Cam Elyaf Takviyeli Beton, ilk kez üretildiği 1960'lardan beri bir ön cephe kaplama malzemesi olarak tüm dünyadaki mimarlar, mühendisler, yükleniciler ve inşaat geliştiricilerden sürekli büyük bir ilgi gördü. 50. üretim yıl dönümüne yaklaştığımız bugünlerde ise, giderek daha fazla sayıda inşaat profesyoneli bu önemli kompozitin sunduğu avantajları daha yaygın bir şekilde kabul etmeye başladı.

Cam Elyaf Takviyeli Beton Ön Cephe Kaplama Projesi Cam Elyaf Takviyeli Beton Ön Cephe Kaplama Projesi Cam Elyaf Takviyeli Beton Ön Cephe Kaplama Projesi Cam Elyaf Takviyeli Beton Ön Cephe Kaplama Projesi Cam Elyaf Takviyeli Beton Ön Cephe Kaplama Projesi

Cam Elyaf Takviyeli Betonun artan popülaritesi, tasarımcıların hem dikdörtgen hem de karmaşık eğriçizgisel şekiller halinde dış cephe kaplama panelleri tasarlayabilmelerine imkan tanıyan, neredeyse sınırsız çok yönlülüğüne dayanıyor. Diğer pek çok kaplama malzemesi çeşidinin aksine, Cam Elyaf Takviyeli Beton herhangi bir ağırlık veya çevre sorunu yaratmaksızın binalara farklı bir sağlamlık kazandırmaya imkan tanır.

Cam Elyaf Takviyeli Beton çeşitli mimari kaplamalar, tekstürler ve renklerde mevcuttur. Malzeme, ince tanelerden daha belirgin ve büyük agregalara kadar birbirinden farklı kaplamayla doğal taşa benzer biçimde üretilebilir. Gerektiğinde, Cam Elyaf Takviyeli Beton güçlü bir şekilde cilalanarak profesyonel bir boya-polisaj atölyesinde elde edilene benzer bir yüzey tekstürü elde edilebilir, hatta çoğu zaman bu tip uygulamalarda bu malzeme kullanılır.

Tarihçe

Taş kaplamalar yüz yıllardır özel ve ticari binalarda yaygın olarak kullanılıyor. Ancak, 19. yüzyılın sonlarında, doğal taşın yüksek maliyeti nedeniyle buna alternatif taş malzemeler aranmaya başladı. İlk kez yüz yıl kadar önce geliştirilen bu alternatif taş malzemeler, bileşenlerin tekrar tekrar oyulması yerine tek bir kalıptan çıkarılabilmeleri sayesinde sağladıkları hissedilir maliyet tasarruflarıyla bir anda popülarite kazanmaya başladılar.

Pek çok farklı malzeme ve teknik geliştirildiyse de, 1900'lü yılların başlarında en popüler olanlar kuru kıvamlı veya yarı kuru dökme taştı. Bu teknik, aynı detayların hızlı bir şekilde çoğaltılabilmesini sağlayarak inşaatçılara ve proje geliştiricilere doğal taşla neredeyse tamamen aynı görünümünde, ancak ondan daha düşük maliyetli bir alternatif sunuyordu. Günümüzde bile, 20. yüzyılın ilk 20 yılında bu malzeme ve tekniklerle inşa edilmiş pek çok başarılı bina örneği görebiliyoruz. Dökme ve kesme taş duvarcılık ve mimari kaplamalarla inşa edilmiş binalar, doğal taşla inşa edilmiş binalarla tamamen aynı oranda yıpranmış durumdalar.

Diğer taraftan, 1930'lu yıllarda pek çok ticari binada konvansiyonel inşaat malzemelerinden yeni alternatiflere doğru bir kayma oldu ve betonarme betonu konvansiyonel bina taşlarının yerini almaya başladı. Bu trend ve inşaatlarda mekanize teknikler kullanma yönteminin yaygınlaşması, mimarların geniş camlı alanlara sahip ferah binalar tasarlamalarına imkan tanıdı ve bugün alışık olduğumuz geniş, açık planlı ofislerin ilk adımları atılmış oldu.

Bu yaklaşımın bir tamamlayıcısı olarak, geliştirilen yeni perde duvar biçimleriyle birlikte monte edilebilecek büyük mimari dökme taş paneller gerekiyordu. Ancak bu "yarı kuru" yöntemiyle gerçekleştirilemezdi ve buna paralel olarak 1930-1960 arası dönemde, yüzyılın ikinci yarısı boyunca mimari duvar işçiliğini domine edecek prekast beton cephe kaplama panelleri geliştirilmeye başladı.

Bu paneller, yarı kuru panellerin aksine çok daha büyük boyutlarda ancak onlarla neredeyse tamamen aynı ince tekstürle üretilebilmeleri sayesinde ticari uygulamalarda bir anda popülerlik kazanmaya başladılar. Doğal Portland ve banyo taşları bu yeni ıslak döküm prosesiyle kolayca çoğaltılabiliyor, ayrıca asitle yıkama veya kum püskürtme işlemlerinden sonra derin ve zengin tekstürler sunan daha büyük agregalar üretilebiliyordu.

Prekast beton cephe kaplama panellerinin sunduğu avantajlar, 1930 yılında Paris'teki Maison Suisse'de sırlı giydirme cephe ile prekast beton cephe kaplama panellerinin bir kombinasyonunu başarıyla kullanan Le Corbusier gibi önde gelen mimarlar tarafından hızla fark edilmeye başladı.

Bu tür büyük panelleri üretebilmek ise sadece beton matrisinde betonarme demiri kullanarak mümkündü. Beton, son derece güçlü bir malzeme olmasına rağmen basınç altındayken çekme dayanımını kaybetmeye başlar. Çelik çubuk ve kafeslerin geliştirilmesiyle birlikte, bu iki malzeme yüksek bir basınç ve çekme dayanımı kombinasyonu sunan bir kompozit olarak kullanılmaya başladı.

20 yüzyılın ikinci yarısında, tüm dünyada ticari binaların yanı sıra yüksek konutlarda da prekast beton cephe kaplamanın popülerliği artmaya başladı. Bunun neticesinde, Birleşik Krallık'taki en büyük ve köklü dökme taş üreticilerinin büyük bir kısmı yarı kuru dökme taş üretimine son vererek bu yeni ıslak dökme üretim yöntemine odaklanmaya başladılar.

Tüm bu gelişim sürecinin sonunda ise, Pilkington Glass ve Building Research Establishment ilk Cam Elyaf Takviyeli Betonu geliştirdiler. 1960'lı yıllarda diğer bazı ürünlerin yanı sıra hava taşıtlarının ve otomobillerin de üretiminde yoğun bir şekilde kullanılan yeni cam elyaf takviyeli plastiğin sağladığı pek çok avantajı gören sektör, doğal olarak bu elyafları betonu güçlendirmek için kullanmaya düşünmeye başladı.

1969 yılında proses mükemmelleştirildi ve ilk ticari üretim başladı. Gerilme bölgelerine yerleştirilen takviyelerle üretilen prekast betonun aksine, Cam Elyaf Takviyeli Betonun takviyesi tüm beton matrisine yayılır. Ortaya çıkan kompozit 12 mm'lik bir incelikle üretilebilir, bu da prekasta kıyasla büyük bir ağırlık tasarrufu sağlar. Sunduğu bir başka önemli avantaj da, bazı prekast betonlarla zaman içerisinde görülebilen bir sorun olan entegre çeliğin korozyona uğraması sorununun görülmemesidir.

Son 30 yıldır, İngiliz menşeli pek çok buluş gibi Cam Elyaf Takviyeli Beton da ağırlıklı olarak İngiltere dışında kullanıldı ve İngiltere özelikle inşaat sektöründe yavaş bir değişim yaşadı. Ancak, 21. yüzyıla girildiğinde Cam Elyaf Takviyeli Betonun sunduğu avantajlar artık inkar edileme bir noktaya gelmişti.

Yeni bir dökme taş

Cam Elyaf Takviyeli Betonun yarı kuru ve ıslak döküm taştan farkı, bunlardan çok daha yüksek olan eğilme mukavemetidir. Bu yüksek eğilme mukavemeti, cephe kaplama panellerinin ve mimari kaplamaların hiçbir görsel estetik kaybı olmaksızın muadillerinden çok daha hafif üretilebilmesine imkan tanır. Bu ise, ağır kaldırma ünitelerine olan ihtiyacı ve bina yapısına uygulanan ölü yükü azaltması bakımından günümüz inşaat sektörü için son derece önemli bir katkıdır. Tipik bir Cam Elyaf Takviyeli Beton cephe kaplama panelinin muadil bir prekast panele kıyasla sunduğu ağırlık tasarrufu %7090 civarındadır. Bu da, 5.000 m2'lik bir projede ölü yükün yaklaşık 800 ton azaltılması anlamına gelir.

Cam Elyaf Takviyeli Betonun sunduğu bir başka avantaj da, elde edilen görünümü yarı kuru ve ıslak döküm taştan çok daha uzun bir süre koruyabilmesidir. Yarı kuru taşın porozitesi yüksektir, yani doğal taşa oldukça benzer bir "hava etkisiyle aşınma" yapısı vardır. Bazı uygulamalarda bu cazip bir durum olsa da, modern binaların çoğunda bu kabul edilemez bir durumdur. Islak döküm taş mevcut görünümünü daha uzun süre korur, ancak az bakım ihtiyacı açısından iki malzeme de Cam Elyaf Takviyeli Beton kadar cazip değildir.

Cam Elyaf Takviyeli Betonun hava etkisiyle aşınmasına dair en iyi örnek, 1906'daki ilk inşaatta kullanılan ve zamanla aşırı derecede aşınan terakotanın 72.000 Cam Elyaf Takviyeli Betonla değiştirildiği, New York'taki Shepard Hall binasının 20 yıl restorasyonunda görülebilir. Bu restorasyon projesinde, kapsamlı araştırmalar sonucu seçilen Cam Elyaf Takviyeli Beton mimarların onlarca yıl önce üretilip monte edilen bitişikteki bileşenleri inceleyebilmelerine imkan tanıdı. GRCA, bu özel projeyi daha detaylı inceleyen kısa bir videoyu yakın bir zaman önce yayımladı.

Daha fazla çeşitlilik

Cam Elyaf Takviyeli Beton, yarı kuru veya ıslak döküm taştan çok daha fazla boyut ve şekil çeşitliğiyle üretilebilir. Büyük formatlı cephe kaplamalarında yaygın kullanılan püskürtmeyle üretim tekniği, en karmaşık şekillerin bile yaratılabilmesine imkan tanıyarak tasarımcıya mimari cephe kaplamasında sınırsız bir özgürlük ve form seçeneği sunar. Malzemenin yüksek mukavemeti ise, en karmaşık mimari detayların bile panellere kolayca entegre edilebilmesini sağlar.

Cam Elyaf Takviyeli Beton, pek çok mimarın bir numaralı önceliklerinden olan sürdürülebilir inşaat konusunda büyük katkılar yapar. Dünyadaki toplam karbondioksit emisyonunun yaklaşık %5'i çimento üretiminden kaynaklanmaktadır ve çimento içeriğini azaltan her tür prekast her binada çevreye olumlu bir katkıda bulunur. Cam Elyaf Takviyeli Betonun çimento içeriği yarı kuru veya ıslak dökümden yüksek olsa da, daha hafif olması panellerin üretilmesi için gereken çimento miktarını azaltır. Tipik bir prekast panelde m2 başına yaklaşık 5.060 kg çimento bulunurken, muadil bir Cam Elyaf Takviyeli Beton panelde sadece 25 kg çimento bulunur.

Günümüzde cephe kaplaması

Cam Elyaf Takviyeli Beton tüm dünyada birincil bir cephe kaplama malzemesi olarak giderek yaygınlaşmaktadır. Geçtiğimiz 40 yıl boyunca yapılan kapsamlı araştırmalar, testler ve analizler, Cam Elyaf Takviyeli Betonun son derece dayanıklı bir malzeme olduğunu göstermiştir. Çok az inşaat malzemesi Cam Elyaf Takviyeli Beton kadar detaylı incelendiğinden, bu malzemenin en zorlu projelerde bile güvenle kullanılabileceği rahatlıkla söylenebilir.

Çevre koşullarının son derece zorlu ve agresif olduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nde, büyük ölçekli inşaat projelerinde ana cephe kaplama malzemesi olarak Cam Elyaf Takviyeli Beton kullanılmaktadır. Foster and Partner?s tarafından geliştirilen ve Abu Dhabi'ye yaklaşık 17 mil mesafede bulunan Masdar City projesi, sürdürülebilir tasarıma odaklanılan ve özel bir Cam Elyaf Takviyeli Beton cephe kaplaması kullanılan 6 km2'lik bir kent projesi. Dünyaca ünlü mimar Zaha Hadid de, Suudi Arabistan'da inşa edilmekte olan KAPSARC projesinde yaklaşık 70.000 m2 Cam Elyaf Takviyeli Beton ön cephe kaplaması kullanmayı seçti.

Güney Afrika'da, İspanya ile Hollanda arasındaki 2010 Dünya Kupası final maçı, turnuvadan bir yıl önce inşa edilen ve tamamı Cam Elyaf Takviyeli Betondan üretilmiş çok renkli dış cephe kaplamaları bulunan Johannesburg Futbol Kenti Stadyumunda oynandı.

Cam Elyaf Takviyeli Beton, Türkiye, Rusya ve eski Sovyet Bloku ülkelerde artık yaygın olarak kullanılıyor. İstanbul'un ise, dünyada Cam Elyaf Takviyeli Beton cephe kaplamasının en yaygın kullanıldığı şehir olduğu düşünülüyor. Zaha Hadid de, Moskova yakınlarında inşa edilen ve yatak cephe kaplamasına binen aşırı kar yüklerine mukavemet etmesi gereken futuristik bir özel konut projesini tasarlarken Cam Elyaf Takviyeli Beton seçen mimarlardan.

Cam Elyaf Takviyeli Beton Birleşik Krallık'ta da tanınmaya başladı. Örneğin, prekast beton kullanmanın pek pratik olmadığı Stratford'daki Olimpiyat Köyü inşasında bol miktarda Cam Elyaf Takviyeli Beton kullanıldı. Londra şehir merkezinden geçecek yeni Crossrail demiryolu projesinin neredeyse tüm yeni istasyonlarında, dayanıklılığı ve tüm dünyadaki benzer projelerde kanıtlanmış başarısı nedeniyle Cam Elyaf Takviyeli Beton cephe kaplaması kullanılacak.

Çin'de Cam Elyaf Takviyeli Beton pek çok büyük ve prestijli ulusal projede bina cephe kaplaması malzemesi olarak kullanılıyor. Orta Moğolistan'daki Tian Jin Port ve Huhhot projelerinde, sırasıyla 42.000 m2 ve 26.000 m2 Cam Elyaf Takviyeli Beton kullanılmış. Cam Elyaf Takviyeli Beton, Yeni Zelanda, Avustralya ve ABD gibi depremlere ve kasırgalara sıkça maruz kalan bölgelerde de oldukça yaygın bir kullanım alanına ve güçlü pazar payına sahip.

Çok yönlü ve dayanıklı

Cam Elyaf Takviyeli Beton, büyük cephe kaplama panellerinde doğal taşın yerini alan en dayanıklı ve çok yönlü malzemelerden biri. Yüksek kaliteli Cam Elyaf Takviyeli Beton üreten bir üreticinin çözüm bulamayacağı çok az zorluk var ve Cam Elyaf Takviyeli Beton tüm dünyadaki projelerde yenilikçi bir bina çözümü olarak kullanılıyor.

Küçük yağmur perdesi kaplama panellerinden 30 m2 karmaşık eğimli bina cephelerine kadar, Cam Elyaf Takviyeli Beton modern ve çağdaş projelere zamanla modası geçmeyen bir görünüm kazandırmak isteyen tüm tasarımcı ve mimarlara ihtiyaç duydukları çözümü sunuyor.

Uluslararası Cam Elyaf Takviyeli Beton Derneğinin 20'den fazla ülkede 60'dan fazla üretici üyesi var ve bu özel kompozite duyulan ilgi arttıkça Derneğe her ay yeni üyeler ve kuruluşlar katılıyor.

İngiltere merkezli ancak uluslararası bir faaliyet yapısına sahip olan GRCA, teknik danışmanlık hizmeti sunmanın yanı sıra potansiyel Cam Elyaf Takviyeli Beton şartname hazırlayıcılarını ve kullanıcılarını üreticiler, mühendisler ve danışmanlarla bir araya getirerek Cam Elyaf Takviyeli Beton ön cephe tasarım, üretim ve montaj süreçlerinin her aşamasında onlara yardımcı oluyor.